Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, otrzymała w roku 2022 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 1500,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Maksymalny poziom dotacji z MKiDN w budżecie zadania wynosił 20 % tj. 1500, 00 zł, a zadeklarowany wkład własny GOK-u 80% tj. 6000,00 zł.

W ramach dofinansowania ze środków NPRCz 2.0 zakupiono do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach 54 nowości książkowe i ze środków własnych 274. Został uzupełniony księgozbiór z literatury dziecięcej i młodzieżowej, beletrystyki i biografii.
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.