LEGENDY WIEJSKIE - O skarbach na zamku w Tenczynie

Prezentowane nagranie to efekt końcowy projektu zrealizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt – Legendy Wiejskie miał na celu przybliżenie mało znanych legend oraz faktów historycznych z regionu Małopolski. Do przygotowania spektaklu były przeprowadzane warsztaty aktorskie. Grupa, która utworzyła się w czasie trwania warsztatów miała przygotować dwie legendy i jedną historię opartą na faktach. Niestety z powodu panującej sytuacji w kraju byliśmy zmuszeni do radykalnej zmiany formy prezentacji. Udało się przygotować i zrealizować tylko jedną legendę. Możliwe, że w przyszłości zostaną zaprezentowane pozostałe.

Scenariuszem i reżyserią zajął się Pan Michał Orzyłowski- aktor Teatru KTO, a odtwórczynią kilku ról była Pani Adrianna Słomka.

Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia legendy pod frapującym tytułem „O skarbach na zamku w Tenczynie”.Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.