SIEĆ NA KULTURĘ - zakończenie projektu

W terminie od 25 stycznia do 14 maja 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach brał udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie krakowskim" realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury, dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno - dydaktycznego instytucji kultury, a także wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

W pierwszym etapie projektu został przeszkolony pracownik GOK-u w Mogilanach (koordynator), a następnie odbył się nabór uczestników (dzieci w wieku od 10 do 14 lat) i realizacja zajęć online. Łącznie przeprowadzono 16 zajęć. Po rozliczeniu projektu, GOK w Mogilanach otrzyma bezpłatnie 6 laptopów, które w przyszłości podniosą efektywność i jakość zajęć informatycznych i graficznych. Uczestnikom projektu życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze na kolejnych tego typu zajęciach.Małgorzata Budek
koordynator projektu