Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu "Rodzinna szopka krakowska"Protokół rozstrzygnięcia
GMINNEGO KONKURSU „RODZINNA SZOPKA KRAKOWSKA”Ze względu na małe zainteresowanie konkursem, po dokonaniu oceny dwóch prac, które wpłynęły na konkurs, Komisja Konkursowa w składzie:
1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – artysta plastyk
2. Daniel Kübler – muzyk, folklorysta,
odstąpiła od przyznawania miejsc i postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody finansowe po 300 zł dla rodziny Ostrowskich i rodziny Trepczyńskich.
Nagrody finansowe, zostaną przelane na wskazane konto bankowe. Prace konkursowe należy odebrać do 31 grudnia 2020 roku. Zalecane jest wcześniejsze umówienie się telefonicznie: 12 270 16 12, 604 256 083 lub mailowe: gok@mogilany.pl na konkretną godziną.
Przed wejściem do budynku należy założyć rękawice ochronne lub zdezynfekować ręce (dozownik zamontowany w przedsionku po lewej stronie drzwi) oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos. Prace pozostawione po dniu 31 grudnia 2020 roku przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Mogilany, 2020-12-15