Kapela Ludowa Mogilanie w Warszawie

W piątek 18 września 2020 roku o godz. 14:00 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Odbyła się uroczysta gala 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wyróżnienia te są przyznawane raz w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor – została ustanowiona w 1974 roku i jest przyznawana w sześciu kategoriach: w dziedzinie twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapel i zespołów folklorystycznych, w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Wyróżnienia honorowe są przyznawane instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

W tym roku laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga była Kapela Ludowa „Mogilanie”. Odznaczenie i gratulacje wręczał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Kapela zaprezentowała 4 utwory, które niezwykle trudno było wybrać spośród pozycji, które ma w swoim ponad 35-letnim repertuarze.

Kapela w składzie: Adam Królik, Kazimierz Królik, Jacek Kotarba, Edward Cholewa, Andrzej Słowik, Marian Wieczorek i Daniel Kübler (w zastępstwie za Antoniego Gastoła) towarzyszyli: Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany oraz Martyna Strączek – Dyrektor GOK-u w Mogilanach. Około godziny 12:00 wszyscy byli już na miejscu. A gdzie? Na Zamku Królewskim w Warszawie!

Po uroczystej gali był czas na rozmowy, wspomnienia, a także na zawarcie nowych znajomości. Na uroczystym bankiecie Kapela Ludowa „Mogilanie” uprzyjemniała czas wszystkim gościom, a przedstawicielki Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie” rozdawały płyty i ulotki promujące zarówno Kapelę, jak i Zespół.

Emocje, które towarzyszyły całej Kapeli są nie do opisania, ale jedno jest pewne - to niezwykle ważne wydarzenie zapisze się w pamięci członków Kapeli Ludowej „Mogilanie” na długo!