Eliminacje do etapu powiatowego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2020

Pobierz: pismo przewodnie.pdf Pobierz: REGULAMIN Pobierz: Oświadczenie RODO
karta Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa karta Teatr Jednego Aktora karta Poezja Śpiewana

Karty zgłoszenie należy wypełnić CZYTELNIE I DOKŁADNIE. Proszę pamiętać, że oprócz wypełnionej karty zgłoszenie, należy złożyć oświadczenie RODO. Skan podpisanej karty lub oryginał należy dostarczyć do siedziby GOK-u lub wysłać na mail do dnia 5 marca 2020 roku.

Karty z brakami lub źle wypełnione oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane.