Matecznik Tradycji - 23 stycznia 2020 r.

Oficjalne zakończenie projektu edukacyjnego – Małopolska Szkoła Tradycji „Matecznik Tradycji” realizowany w latach 2017 – 2020 przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach. Warsztaty dotyczyły różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: muzyki, tańca, tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno tych, którzy już wcześniej interesowali się i angażowali w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak i do tych którzy nigdy nie mieli takich możliwości.

Wszystkim uczestnikom projektu przedstawiciele „ SOKOŁA” wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki, a ostatnim akcentem spotkania była biesiada przy suto zastawianym stole.

W podziękowaniu za udział w projekcie każdy uczestnik z rąk Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury otrzymał podarunek. Zachęcamy Was do kontynuowania zajęć z tańca ludowego w ramach Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”.