Matecznik Tradycji

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się podsumowanie pierwszego etapu projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji realizowanego na mocy zawartego porozumienia o współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział W-ce Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Pani Małgorzata Kalarus oraz ekspert ds. tańca i muzyki ludowej Pani Beata Rompała. Projekt związany z organizacją i realizacją Matecznika Tradycji tj. warsztatów tańca ludowego i warsztatów muzykowania ludowego będzie realizowany do 31 marca 2020 r.

W ramach warsztatów muzykowania ludowego prowadzone były indywidualne zajęcia nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych: skrzypce, basy, heligonka, klarnet, trąbka. Efektem tych zajęć było utworzenie młodzieżowej kapeli ludowej. Natomiast w ramach warsztatów tańca ludowego prowadzone były zajęcia mające na celu zapoznanie się z tradycyjnymi tańcami, zwyczajami i obrzędami naszego regionu.

Eksperci z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ byli pod wrażeniem oglądając występ uczestników tego projektu. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze chcieliby dołączyć do istniejącej grupy i poznać tradycje naszych przodków.