Poloneza czas zacząć! Święto Konstytucji 3 Maja

Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zespół Regionalny „Mogilanie” został zaproszony na organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie uroczystości, które odbyły się na Rynku w Skawinie. Ze swojego repertuaru Zespół zaprezentował tańce i przyśpiewki z naszego regionu. Na zakończenie członkowie zespołu wspólnie z publicznością zatańczyli poloneza.