Matecznik tradycji

Projekt Małopolska Szkoła Tradycji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Kultury Mogilanach został utworzony Matecznik Tradycji, gdzie zostały zorganizowane Warsztaty Muzykowania Ludowego i Warsztaty Tańca Ludowego. W ramach Warsztatów Muzykowania Ludowego prowadzone były indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach tradycyjnie wchodzących w skład muzyki ludowej (skrzypce, trąbka, klarnet, basy, heligonka) oraz zajęcia polegające na wspólnym muzykowaniu – łączenie poszczególnych instrumentów w skład małych muzyk. W ramach Warsztatów Tańca Ludowego odbywały się zajęcia dla dzieci, w trakcie których zgłębiane były arkana tradycji tanecznych regionu, zwyczajów i obrzędów.

Warsztaty skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno tych, którzy już wcześniej angażowali się w działania związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak i tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli takiej możliwości. W ramach realizacji projektu:
1) Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu sfinansowało i przeprowadziło działania związane z organizacją i realizacją Matecznika Tradycji (m.in. zatrudnienie i wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia, nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych zajęć, druk plakatów i ulotek),
2) Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach przeprowadził nabór uczestników, udostępnił salę do prowadzenie zajęć, opłacił akredytację od każdego uczestnika biorącego udział w warsztatach.
Termin realizacji projektu: październik 2017 r. – sierpień 2020 r.