ZAJĘCIA TEATRALNE


Proponowane zajęcia teatralne mają na celu rozbudzenie i pogłębienie wrażliwości na sztukę, rozwój umysłowy i emocjonalny poprzez obcowanie z tekstem scenicznym, poezją i muzyką, a także pracę nad rozwojem fizycznym, poprzez poznanie możliwości własnego ciała. Warsztaty będą obejmować ćwiczenia z improwizacji i podstawowych etiud aktorskich, z ruchu scenicznego z elementami tańca, pracę nad plastyką ruchu oraz świadomością ciała. W całoroczny cykl zajęć będzie wplecione przygotowanie pełnego spektaklu, który zostanie wystawiony na zakończenie roku kulturalno – oświatowego.


Zapraszamy dzieci od 6 lat, młodzież i dorosłych

 

Zajęcia grupowe bezpłatne

1 x w tygodniu