Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 3600,00 zł. Dzięki dotacji zakupiono: 66 egzemplarzy do Filii Bibliotecznej w Konarach oraz 89 egzemplarzy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach. Zadeklarowany wkład własny GOK-u wynosił w br. 70% tj. 8 400,00 zł. Dzięki kwocie z wkładu własnego zakupiono: 81 egzemplarzy do Filii w Konarach oraz 297 egzemplarzy do Mogilan. Łącznie zakupiono: 155 nowości z dotacji BN oraz 378 książek z wkładu własnego. Przybyło sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, historyczne, romanse), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej.