Szkolne Zespoły Folklorystyczne

Od 2012 roku w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mogilany w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach, prowadzone są zajęcia taneczne. W trakcie tych zajęć dzieci z klas I –III uczą się kroków podstawowych polki, krakowiaka, chodzonego. W ten sposób wprowadzane są elementy folkloru tanecznego i muzycznego ziemi krakowskiej. Zajęcia te są wstępem do dalszych działań na niwie folkloru – powołania do życia szkolnych zespołów folklorystycznych. Zespoły te współdziałając ze Szkółką Muzykowania Ludowego (dziecięca i młodzieżową kapelą DZR „Mali Mogilanie”) będą prezentowały programy ilustrujące wycinek dawnej rzeczywistości, polskie tańce narodowe oraz tańce z wybranych regionów Polski.

Zajęcia prowadzą Izabela de Lehenstein Werndl i Sabina Urbańska Nadzionek