Konkurs Plastyczny na ozdobę choinkową - protokół


Protokół z posiedzenia jury dotyczącego rozstrzygnięcia
Konkursu Plastycznego na ozdobę choinkową
 
Konkurs adresowany był szczególnie do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego głównym celem było zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Łącznie napłynęło 67 prac w trzech kategoriach wiekowych.
 
W dniu 18 grudnia 2018 roku, jury w składzie:
 1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – artysta plastyk – przewodnicząca jury,
 2. Joanna Surówka – instruktor kreatywnych warsztatów artystycznych,
 3. Martyna Strączek – Dyrektor GOK
obejrzało nadesłane na konkurs prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.
 
Podczas oceniania prac, jury brało pod uwagę następujące kryteria:
 • tradycyjność,
 • oryginalność pomysłu,
 • technikę wykonanej pracy,
 • różnorodność użytych materiałów,
 • estetykę i staranność wykonania,
 • wkład pracy i samodzielność wykonania,
 • wrażenie artystyczne,
 • niezależność od produktów dostępnych na rynku,
 • zgodność z regulaminem.
 
W kategorii:  klasy „0” – III SP:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Lilianna Lasota - kl. "0" - oddział przedszkolny przy SP im. Św. Jadwigi Królowej
w Lusinie,
II miejsce - Vanessa Lasota - kl. 3 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce - Jan Ostrowski - kl. "0"- oddział przedszkolny przy SP im. Św. Jadwigi Królowej
w Lusinie,
Wyróżnienia:
Antoni Strzelec - kl. 3 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
 
W kategorii:  klasy IV – VI SP:
I miejsce – Anna Groblicka - kl. 4 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce - Aleksandra Hachlica - kl. 5 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
III miejsce - Nikola Kopyto - kl. 6 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
Wyróżnienie:
Jakub Strzeboński - kl. 4 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
 
W kategorii: klasy VII SP - gimnazjum:
I miejsce – nie przyznano,
II miejsce - Joanna Klimczyk - kl. 7 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
III miejsce - Julia Makulska - kl. 7 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
 
Komisja  gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu i jest w pełni uznania dla autorów prac którzy wykazali się pomysłowością i wykonali prace o wysokich walorach artystycznych. Jednocześnie nie podlegały ocenie prace, które zostały wykonane niezgodnie z regulaminem.
Po zakończeniu konkursu prace przeszły na własność organizatora i zostaną powieszone na choince w GOK-u i Urzędzie Gminy Mogilany.
 
Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się podczas Koncertu kolęd
i pastorałek w dniu 6 stycznia 2019 roku (tj. niedziela) o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.