Dofinansowanie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach z Filią Biblioteczną w Konarach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 otrzymała dofinansowanie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja programu ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nam w 2019 roku na ten cel z budżetu państwa dotację w wysokości 3 600,00 zł . Zadeklarowany wkład własny GOK-u wynosi w br. 70% tj. 8 400,00 zł.

Zapraszamy Czytelników bibliotek do proponowania nowości wydawniczych do zakupu.

Martyna Strączek
Dyrektor