Zajęcia teatralne dla dzieci
Na zajęciach dzieci poznają tajniki sztuki teatralnej, podczas których poprzez gry i zabawy odkrywają świat teatru i uruchamiają wyobraźnię. Proponowane zajęcia teatralne mają na celu rozbudzenie i pogłębienie wrażliwości na sztukę, rozwój umysłowy i emocjonalny poprzez obcowanie z tekstem scenicznym, poezją i muzyką, a także pracę nad rozwojem fizycznym, poprzez poznanie możliwości własnego ciała. Warsztaty obejmują ćwiczenia dykcji, ruchu scenicznego z elementami tańca, charakteryzacji i animacji. Zajęcia teatralne rozwijają u dzieci pewność siebie, kreatywność oraz wyobraźnię. W całoroczny cykl zajęć wplecione przygotowanie pełnego spektaklu, który zostanie wystawiony na zakończenie roku kulturalno – oświatowego. Warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalnego aktora dostosowane są do poziomu dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci od 6 lat i młodzież.


Instruktor: Michał Orzyłowski – absolwent Szkoły Aktorskiej SPOT - Krakowskiej Szkoły Artystycznej,
                aktor krakowskiego Teatru KTO, reżyser Teatru „Prima Aprilis” w Krakowie.


Zajęcia grupowe bezpłatne - 1 x w tygodniu po 90 minut

Miejsce: GOK Mogilany – sala Nr 1
Termin: poniedziałek, 17:00 -18:30
Liczba uczestników: 10
Wolnych miejsc: 10