Skrzypicielu bedzies w Niebie, a basista koło ciebie