Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach (dorośli)