Informacja

W związku z częściowym zniesieniem obostrzeń w obszarze kultury i możliwością realizowania od dnia 21 maja br. zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z dniem 31 maja br. wznawia działalność stacjonarną w zakresie prowadzenia zajęć:

indywidualnych:
nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, wokal

grupowych:
plastyka rysunek i malarstwo ZUMBA