25-lat ZR "Mogilanie"

"25-lat ZR "Mogilanie" w krajobrazie kultury ludowej krakowiaków zachodnich - wydawnictwo"