Wynajem pomieszczeń

Pobierz: wniosek o wynajem

Regulamin wynajmu pomieszczeń

Sala widowiskowa (sala nr 1)


Galeria (sala nr 2)


Sala językowa (sala nr 4)


Sala komputerowa (sala nr 6)


Sala plastyczna (sala nr 7)