Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach (dzieci)