Oferta zajęć 2020/2021 - zajęcia indywidualne

Created on Thursday, 17 September 2020 13:42

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Pobierz: Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Pobierz: Zasady pobierania opłat
Pobierz: Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach (dzieci)
Pobierz: Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach (dorośli)

Procedury bezpieczeństwa

Pobierz: Procedury bezpieczeństwa
Pobierz: Oświadczenie uczestnika zajęć na czas epidemii COVID-19

Regulamin udostępniania, wypożyczania i korzystania z instrumentów muzycznych

Pobierz: Regulamin udostępniania, wypożyczania i korzystania z instrumentów
Pobierz: Umowa wypożyczenia instrumentu muzycznego
Pobierz: Wniosek o udostępninie instrumentu muzycznego do celów statutowych
Pobierz: Protokół zdawczo-odbiorczy