Zajęcia taneczno – rytmiczne
Zajęcia dla dzieci, w dużej mierze skierowane na prawidłowy rozwój fizyczny, otwierające na interpretację ruchową i umiejętność słuchania muzyki. Zajęcia mają na celu opanowanie podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka, poprawę wydolności układu krążenia i oddychania. Zapraszamy dzieci od 6 lat


Instruktor :

Zajęcia grupowe - 4 x w miesiącu po 60 minut
Opłata:

Miejsce: GOK Mogilany – sala Nr 1
Termin:
Liczba uczestników:

Wolnych miejsc: