ZAJĘCIA PLASTYCZNE


Pracownia plastyczna jest miejscem indywidualnych poszukiwań i ciekawych odkryć w świecie kolorów i form. Można tu odnaleźć doskonały sposób na relaksującą zabawę, rozwijać poczucie harmonii i estetyki. Tematy i zagadnienia jakie proponuje w tym roku pracownia są skierowane do szerokiej grupy wiekowej
- przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej.
Zajęcia dla uczestników, dostosowane do ich umiejętności i możliwości, będą miały w grupach młodszych charakter zabawy, ćwiczeń umiejętnościowych, a w grupach starszych staną się formą uplastycznienia lub bardziej zaawansowanego rozwoju artystycznego.


Zapraszamy dzieci od 5 lat

 

 


Zajęcia grupowe 

4 x w miesiącu po 90 minut

Opłata: 40 zł miesięcznie