ZAJĘCIA TANECZNE


Zajęcia dla dzieci, w dużej mierze skierowane na prawidłowy rozwój fizyczny, otwierające na interpretację ruchową i umiejętność słuchania muzyki. Zajęcia mają na celu opanowanie podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka, poprawę wydolności układu krążenia i oddychania.
Zajęcia skierowane są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
5-7 lat i 8-12 lat.

Zajęcia grupowe

4 x w miesiącu po 45 minut

Opłata: 40 zł miesięcznie