Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej


TERMINY I TEMATY
KONCERTÓW FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
w pierwszym półroczu w roku kulturalno - oświatowym 2018/2019


9 października 2018 roku (wtorek) „Co wiecie o koncercie?”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

Koncert to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale i forma muzyczna. Fragmenty różnych koncertów smyczkowych – przypomnienie ogólne o muzyce symfonicznej.


6 listopada 2018 roku (wtorek) „Droga do niepodległości”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

Postacie wielkich kompozytorów, tworzących „dla pokrzepienia serc”: Ogiński, Moniuszko, Chopin, Wieniawski, Żeleński, Noskowski, Paderewski, Szymanowski


27 listopada 2018 roku (wtorek) „Podróż Orient Expresem”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

Mało znana muzyka krajów od Rosji do Bliskiego Wschodu.


8 stycznia 2019 roku (wtorek) „Jadą, jadą kolędnicy”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

Przedstawienie kolęd w formie jasełek. Postacie: anioł, diabeł, król, kolędnik z turoniem i kolędnik z gwiazdą.

1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany w kolejności przedstawiania tematów (informacja o ewentualnej zmianie będzie przekazana wcześniej za pośrednictwem GOK – u w Mogilanach).

2. Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej w drugim półroczu w roku kulturalno – oświatowym 2018/2019 będą ustalane na przełomie grudnia 2018 roku a stycznia 2019 roku, a szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół.