Artykuły

Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej


TERMINY I TEMATY
KONCERTÓW FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
w drugim półroczu w roku kulturalno - oświatowym 2019/2020


18 lutego 2020 roku (wtorek)
„Odcienie jazzu”
W tym roku nastrój karnawałowy połączymy z niezwykłymi rytmami jazzowymi.
8:00 – 8:45 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 – 10:00 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 – 11:15 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

10 marca 2020 roku (wtorek)
„Romeo i Julia – opowieść z Werony”
Romantyczna opowieść o nieszczęśliwej miłości, znana głównie ze słynnej sztuki Szekspira, inspiruje po dziś dzień pisarzy, kompozytorów i filmowców.
8:00 – 8:45 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 – 9:45 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 – 10:45 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

31 marca 2020 (wtorek)
„Żywioły w muzyce”
Koncerty muzyki ilustracyjnej – jak muzyką można przestawić 4 główne żywioły naszego świata: wodę, ogień, powietrze i ziemię.
8:00 – 8:45 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 – 10:00 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 – 11:15 0 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

5 maja 2020 roku (wtorek)
„Muzyczny cymes”
Nie tylko Żydzi słowem „cymes” określają coś niezwykłego, a w jedzeniu – coś bardzo smacznego. Przedstawiamy barwną muzykę i zabawne piosenki rodem z krakowskiego Kazimierza.
8:00 – 8:45 Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 – 9:45 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 – 10:45 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)
11:30 – 12:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie (plener!)
1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany w kolejności przedstawiania tematów (informacja o ewentualnej zmianie będzie przekazana wcześniej za pośrednictwem GOK – u w Mogilanach).

2. Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej w drugim półroczu w roku kulturalno – oświatowym 2019/2020 będą ustalane na przełomie stycznia a lutego 2020 roku, a szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół.