Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

trwa  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 

Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski

„ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym są objęte:

Øosoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

Ømieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

Øurzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

Øurzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne

 

w tym również Urząd Gminy w Mogilanach z siedzibą Rynek 2 32-031 Mogilany

Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88.  
Jeśli  na infolinii zgłosiłeś chęć spisu telefonicznego, to rachmistrz może również
zadzwonić z numeru infolinii: 22 279 99 99.

 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza należy zweryfikować przed podaniem danych samodzielnie na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub w specjalnej aplikacji on-line: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

 

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny,
co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.