Wesele mogilańskie - krakowiacy zachodni

Wesele mogilańskie - krakowiacy zachodni - tworzenie źródeł tekstowych i fonicznych