Nowe skarby ze starej skrzyni - EtnoPolska 2020

Projekt „Nowe skarby ze starej skrzyni” realizowany w ramach Programu EtnoPolska 2020.

W ramach projektu zostaną zakupione elementy strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Mogilanie”:

męskie: pasy z brzękadłami - 8 szt., buty skórzane - 4 pary, sukmany - 3 szt.,

koszule - 8 szt., kamizelki - 3 szt., kabaty - 2 szt., spodnie - 3 szt.,

czapki magierki - 3 szt., płótnianki - 3 szt.,

damskie: buty skórzane - 3 pary, sakiewki - 3 szt., bluzki - 11 szt.,

spódnice - 2 szt., fartuchy - 6 szt., gorsety - 8 szt., katanki - 13 szt.,

żupany - 2 szt.

Całkowity koszt zadania: 39 120,00 zł, w tym: dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 35 000,00 zł, wkład własny 4 120,00 zł.

Termin realizacji zadania: 02.03.2020 r. – 15.10.2020 r.