Działalność

1. Działalność kulturalna:

PRACOWNIE

* Pracownia wokalna - zajęcia w ramach pracowni stanowią kompleksowe ujęcie wszelkich zagadnień związanych z piosenką, od pracy nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki i ruchem scenicznymi, przez odpowiedni dobór i tworzenie repertuaru dla poszczególnych uczestników. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie. Odbywają się również z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym, w warunkach scenicznych, tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie. Zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach, przeglądach piosenki, występach scenicznych.

* Pracownia muzyczna – nauka gry na pianinie, skrzypcach i gitarze. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i przeznaczone są zarówno dla dzieci, które do tej pory nie miały możliwości uczenia się gry na instrumencie jak i dla tych, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Uczęszczając na zajęcia muzyczne, dziecko rozwija wyobraźnię, wrażliwość, umiejętność koncentracji oraz sprawność manualną. Istnieje możliwość wypożyczenia skrzypiec.

* Pracownia teatralna - dla jednych zajęcia teatralne są dobrą zabawą, inni szukają sposobu na poznanie siebie, uwrażliwienie na piękno i sztukę czy też rozwinięcie swoich możliwości. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, a ich uczestnicy poznają tajniki aktorstwa poprzez naukę pięknego mówienia poezji, wyrazistej dykcji jak i poruszania się na scenie.

* Pracownia zajęć taneczno - rytmicznych - zajęcia dla dzieci, w dużej mierze skierowane na prawidłowy rozwój fizyczny, otwierające na interpretację ruchową i umiejętność słuchania muzyki. Bazujące na technice tańca klasycznego, ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego. Zajęcia mają na celu opanowanie podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka, poprawę wydolności układu krążenia i oddychania.

* Zumba - taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Zawiera w sobie zarówno elementy tańca jak i aerobiku. Podczas zajęć nie tylko można spróbować czegoś nowego, a zarazem ekscytującego, można także dobrze się bawić, a przy okazji spalić mnóstwo kalorii, wyrzeźbić sylwetkę oraz naładować się pozytywną energią na każdy dzień.

* Pracownia plastyczna - pracownia jest miejscem indywidualnych poszukiwań i ciekawych odkryć w świecie kolorów i form, miejscem rozwijania twórczych możliwości w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby, rękodzieła i tkactwa artystycznego. Można tu odnaleźć doskonały sposób na relaksującą zabawę, rozwijać poczucie harmonii i estetyki.

* Pracownia językowa - zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia są prowadzone w różnych grupach wiekowych.

* Pracownia komputerowa – Informatyka - program zajęć informatycznych jest dostosowany do wieku, umiejętności i propozycji uczestników. Można tutaj nauczyć się obsługi m.in. programów biurowych, graficznych, muzycznych. Zajęcia są skierowane do dzieci od 6 roku, młodzieży i dorosłych.

* Robotyka - kurs w postaci warsztatów dla dzieci, na których zajmują się konstruowaniem i programowaniem prawdziwych robotów. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki i elektroniki. Warsztaty z robotyki to nie tylko świetna zabawa, fascynujące hobby dla dziecka, ale także inwestycja w jego przyszłość.

* Szachy - gra w szachy uczy logicznego i konstruktywnego myślenia, rozwija aktywność twórczą, poprawia pamięć i koncentracje, kształtuje osobowość.


DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

* Zajęcia edukacyjne na rzecz szkół i przedszkoli w ramach pracowni:
- komputerowej: robotyka,
- taneczno-ruchowej: taniec ludowy, ZUMBA.

* Filharmonia Krakowska - cykliczne koncerty.

* Organizacja przeglądów, festiwali, konkursów i koncertów.


GALERIA

* Organizowanie wystaw, wernisaży, spotkań z artystami.


FOLKLOR

* Kapela Ludowa "Mogilanie"

* Zespół Regionalny "Mogilanie"

* Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali Mogilanie"

* Kapela Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Mali Mogilanie"

* Szkółka Muzykowania Ludowego


ZESPOŁY

* Orkiestra Dęta OSP we Włosani

* Chór "Mogilanum"

* Zespół "SAMPEL"


IMPREZY I PRZEDSIĘWZIĘCIA CYKLICZNE

* Koncert Noworoczny

* Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów

* Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych

* Gminny Konkurs Recytatorski

* Talenty Małopolski - eliminacje gminne

* Bajkowy Bal Karnawałowy

* Ferie w GOK-u

* Spotkanie z poezją

* Spotkanie ze słowem Jana Pawła II

* Majówka w Mogilańskim Dworze

* Dzieci Tradycji - jarmark na mogilańskim Podedworzu

* Wakacje w GOK-u

* 11 listopada - Uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

* Muzyczne Zaduszki

* Konkursy plastyczne: "Wspomnienia wakacji", "Ozdoby Choinkowe", "Pisanka"

* Konkurs fotograficzny "Niezwykła zwyczajność w obiektywie trzech pokoleń"

* Konkurs poetycki "Jesień wierszem malowana"

* Inne wydarzenia: wystawy, koncerty, wieczory literackie, przeglądy, projekcje filmów


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI, FUNADACJAM, KOŁAMI ZAINTERESOWAŃ


WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI I INSTYTUCJAMI SPOŁECZNYMI2. Działalność gospodarcza:

* Wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka

* Wypożyczanie sprzętu

* Usługi kserograficzne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach

* Reklamy w obiektach i na terenach odbywających się imprez kulturalnych organizowanych
  przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

* Wynajmowanie sceny i jej zadaszenia

* Wypożyczanie strojów ludowych i kostiumów