Wakacyjne zajęcia ZUMBY w plenerze

Od 1 lipca br. zapraszamy w każdą środę do mogilańskiego parku
na zajęcia ZUMBY dla grupy zaawansowanej i dorosłych.

Godz. 19.00 - grupa zawansowana, godz.20.00 dorośli.
Obowiązują zapisy - ilość miejsc ograniczona.
Zajęcia poprowadzi pani Alicja Ożóg.
Jednorazowe wejście 10 zł od osoby.


Dodatkowe informacje
 Brak możliwości korzystania z szatni.
 Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania odległości pomiędzy sobą co najmniej 2 m.
 Obowiązuje całkowity zakaz udziału w zajęciach osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej lub po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

Pobierz: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Pobierz: OŚWIADCZENIE RODZICA
Pobierz: PROCEDURY BEZBIECZEŃSWA