SZKÓŁKA MUZYKOWANIA LUDOWEGO - lista uczestników


SZKÓŁKA MUZYKOWANIA LUDOWEGO

zajęcia indywidualne
zajęcia bezpłatne

zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

czwartek - 17:15 - 18:00


Daniel Kubler:

17:15 - 18:00 (45 min.) - Alicja B.