WOKAL (środa) - lista uczestników


WOKAL

zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu
30 minut – 60 zł miesięcznie
45 minut – 80 zł miesięcznie
 
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

środa - 18:45 - 20:45


18:45 - 19:15 (30 min.) - Julia B.
19:15 - 19:45 (30 min.) - Katarzyna T.
19:45 - 20:15 (30 min.) - Julia R.
20:15 - 20:45 (30 min.) - Ewa P.