PIANINO (piątek) - lista uczestników

Created on Thursday, 26 September 2019 08:51


PIANINO

zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu
30 minut – 80 zł miesięcznie
45 minut – 100 zł miesięcznie
60 minut – 120 zł miesięcznie
 
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

piątek - 13:45 - 16:30


13:45 - 14:45 (60 min.) - Michał W.
14:45 – 15:45 (60 min.) – Sylwia B-G.
15:45 – 16:30 (45 min.) – Wojciech M.