PIANINO (wtorek) - lista uczestników


PIANINO

zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu
30 minut – 80 zł miesięcznie
45 minut – 100 zł miesięcznie
60 minut – 120 zł miesięcznie
 
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

wtorek - 13:15 - 16:45

13:15 – 13:45 (30 min.) – Amelia K.
13:45 – 14:30 (45 min.) – Dominik D.
14:30 – 15:00 (30 min.) – Emilia K.
15:00 – 15:30 (30 min.) – Marta W.
15:30 – 16:00 (30 min.) – Bartłomiej B.
16:00 – 16:45 (45 min.) – Tomasz K.