PIANINO (poniedziałek) - lista uczestników


PIANINO

zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu
30 minut – 80 zł miesięcznie
45 minut – 100 zł miesięcznie
60 minut – 120 zł miesięcznie
 
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

poniedziałek - 13:00 - 19:45

13:00 – 13:30 (30 min.) – Maciej R.
13:30 – 14:00 (30 min.) – Sara Z.
14:00 – 14:30 (30 min.) – Adam Z.
14:30 – 15:30 (60 min.) – Amelia O.
15:30 – 16:30 (60 min.) – Jagna K.
16:30 – 17:00 (30 min.) – Anna W.
17:00 – 17:15 – przerwa
17:15 – 17:45 (30 min.) – Tomasz G.
17:45 - 18:30 (45 min.) – Natalia K.
18:30 - 19:00 (30 min.) - Agnieszka P.
19:00 – 19:45 (45 min.) – Kamil Cz.