DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY "MALI MOGILANIE" (6+ lat) - lista uczestnikówDZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY "MALI MOGILANIE"

zajęcia grupowe 8 x w miesiącu
zajęcia bezpłatne

poniedziałek - 16:00 - 17:30 oraz 
czwartek  - 17:30 - 19:00

 
 1. Dawid G.
 2. Piotr G.
 3. Jan G.
 4. Julia G.
 5. Magdalena H.
 6. Zuzanna J.
 7. Aniela K.
 8. Maria K.
 9. Dorota K.
 10. Bartosz N.
 11. Milena O.
 12. Anna S.
 13. Natalia P.
 14. Jakub S.