SZACHY (6+ lat - grupa 2) - lista uczestnikówSZACHY (6+ - grupa 1)

zajęcia grupowe 4 x w miesiącu po 45 minut
zajęcia bezpłatne

czwartek - godz. 19:00 - 19:45

 
 1. Amelia M.
 2. Izabela M.
 3. Radosław M.
 4. Adam R.
 5. Przemysław Z.
 6. Wojciech J.
 7. Franciszek P.
 8. Tomasz S.
 9. Maciej R.
 10. Wyszemir P.
 11. Miłosz P.