PIANINO (czwartek) - lista uczestników


PIANINO

zajęcia indywidualne 4 x w miesiącu
30 minut – 80 zł miesięcznie
45 minut – 100 zł miesięcznie
60 minut – 120 zł miesięcznie
 
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu

czwartek 12:30 - 20:00


12:30 – 13:15 (45 min.) – Alicja G.
13:15 – 14:00 (45 min.) – Wiktor W.-M.
14:00 – 15:00 (60 min.) – Julia P.
15:00 – 15:45 (45 min.) – Laura K.
15:45 – 16:00 – przerwa
16:00 – 16:30 (30 min.) – Kacper W.
16:30 – 17:15 (45 min.) – Tomasz K.
17:15 – 17:45 (30 min.) – Natalia B.
17:45- 18:30 (45 min.) – Natalia K.
18:30 – 19:15 (45 min.) – Joanna S.
19:15 – 20:00 (45 min.) – Aleksandra P.