Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej


TERMINY I TEMATY
KONCERTÓW FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
w pierwszym półroczu w roku kulturalno - oświatowym 2019/2020


8 października 2019 roku (wtorek) „Dotknąć symfonii”
Rozważanie o muzyce symfonicznej i koncertowych savoir-vivre
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

5 listopada 2019 roku (wtorek)
„Jedwabnym szlakiem do Chin”
Muzyka z krajów, z którymi w minionych wiekach karawany kupieckie podążały do tajemniczych Chin
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

26 listopada 2019 roku (wtorek)
„Bracia Słowianie”
Muzyka wielkich kompozytorów pochodzących z bliskich nam krajów słowiańskich
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

14 stycznia 2020 roku (wtorek)
„Jaś i Małgosia – operowa bajka na święta”
Przedstawiamy fragmenty, opartej na znanej bajce, opery Engelberta Humperdincka, która od czasu swej premiery w Boże Narodzenie pod koniec XIX wieku jest to dziś tradycyjnie wystawiana w Niemczech, właśnie w okresie świątecznym.
8:00 Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)
1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany w kolejności przedstawiania tematów (informacja o ewentualnej zmianie będzie przekazana wcześniej za pośrednictwem GOK – u w Mogilanach).

2. Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej w drugim półroczu w roku kulturalno – oświatowym 2019/2020 będą ustalane na przełomie stycznia a lutego 2020 roku, a szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół.