Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej


TERMINY I TEMATY
KONCERTÓW FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
w drugim półroczu w roku kulturalno - oświatowym 2018/2019


12 lutego 2019 roku (wtorek) „W krainie czardasza”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

5 marca 2019 roku (wtorek) „Nowe brzmienie”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

26 marca 2019 roku (wtorek) „O Ameryce inaczej”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)

7 maja 2019 roku (wtorek) „Stanisław Moniuszko – w 200. Rocznicę urodzin”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
9:15 Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny we Włosani
10:30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
11:45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

28 maja 2019 roku (wtorek) „Pocztówka z Italii”
8:00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
9:00 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
10:00 Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach (sala GOK)1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany w kolejności przedstawiania tematów (informacja o ewentualnej zmianie będzie przekazana wcześniej za pośrednictwem GOK – u w Mogilanach).

2. Tematy i terminy koncertów Filharmonii Krakowskiej w drugim półroczu w roku kulturalno – oświatowym 2018/2019 będą ustalane na przełomie grudnia 2018 roku a stycznia 2019 roku, a szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół.